Om støttegruppa

Bakgrunn

Støttegruppa "Rettferd for Suel" oppstod i kjølvatnet av innsatsen som blei gjort av ulike støttespelarar for å hindre at Suel vart utvist til Burundi i august 2023. Støttespelarane meiner at saka til Suel bør prøvast for retten. 

Føremålet til foreininga

Organisere og finansiere arbeid med Suel Hussein Kassembo si rettsak mot Staten og bidra til meir rettferdig asylpolitikk.

Kontakt

Støttegruppa er stifta som veldedig foreining, og registrert i Brønnøysundregistrene.
Du kan kontakte støttegruppa "Rettferd for Suel" med e-post til post@rettferdforsuel.no


Styret i støttegruppa 
 

Kaja Runde, Nestleiar, tlf. 97106324
karunde@online.no

Lisa Mari Breivik Anderson, tlf. 40885044
lisamari@godegreier.no

Øyvind Rødset, info-konsulent, tlf. 40850688
oyvind@runde.no

Bjørn Prytz, tlf. 47393108
bjorn-halvor.prytz@heroy.kommune.no

Irene Hareide, Sekretær, tlf. 94439621
irene.hareide@icloud.com

Nils-Roar Hareide, Leiar, tlf. 41291107
nilsroar@runde.no